ComplimentZorg

 

Iedereen heeft recht op goede zorg!

Opzoek naar de juiste zorg?

Opzoek naar zorg voor jezelf en/of een naaste? Wij van Compliment Zorg laten je graag zien wat wij voor jou kunnen betekenen. Neem gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op, zodat wij jou verder kunnen informeren. Snel en vrijblijvend!

Onze Zorgverlening!

Compliment Zorg richt zich voornamelijk op thuiszorg. Wij dringen er dan ook op aan om, zolang het nog mogelijk is, thuis verzorgd te worden. De combinatie van kwalitatief hoogstaande zorg in een, voor onze clienten, vertrouwde omgeving resulteert vaak in een enorm positieve ervaring!

Benieuwd naar ComplimentZorg?

Neem gerust, en geheel vrijblijvend contact met ons op! Wij helpen je graag verder! Snel en vrijblijvend!

Dit kun je van ons verwachten!

R

De juiste oplossing voor jou situatie!

R

Kwalitatief hoogstaande zorg!

R

Probleem = Oplossing

R

Individuele aanpak!

Huishoudelijk Hulp

Helaas kunnen huishoudelijke taken wegens beperking zwaar worden. En door onze drukke maatschappij heeft u dan helaas niet altijd iemand in uw omgeving die de taken kan overnemen of u daarbij helpen.  In dat geval kunt u een beroep doen op huishoudelijke hulp. Hierbij moet u denken aan het schoonmaken van uw woning en het verzorgen van de boodschappen en indien gewenst eventueel een warme maaltijd. Samen wordt er gekeken wat voor u het beste is. U heeft de regie en bepaalt wat er moet gebeuren in huis. Het is aanvullende hulp die aansluit op uw mogelijkheden

Wij zorgen voor de juiste persoon bij u thuis die rekening houdt met uw wensen. Zodat u op deze manier zo lang mogelijk in uw woning en leefomgeving kan blijven wonen.

Kosten en indicatie

De huishoudelijke hulp wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor de verdeling van deze gelden is uw gemeente verantwoordelijk. U dient dus een aanvraag in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag bekijken en een indicatie stellen.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Begeleiding individueel

Individuele begeleiding is één op één ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning. Soms heeft u wat extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Deze hulp heeft u nodig omdat u dit (tijdelijk) zelf niet kunt doen. Het kan ook zijn dat u vaker dan voorheen dingen vergeet. Met individuele begeleiding of onze maatwerk begeleiding zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven regelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een Wmo-indicatie nodig. Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van individuele begeleiding neem contact met ons op.

Voorbeelden van individuele begeleiding

 • hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
 • hulp bij boodschappen doen;
 • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
 • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
 • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
 • contact zoeken met mensen in de omgeving;
 • hulp om te communiceren met anderen;
 • hulp om gedragsproblemen te verminderen.
 • Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als de cliënt een psychiatrische aandoening, of een beperking heeft.

Begeleiding groep

Dagbesteding en groepsbegeleiding biedt ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een gestructureerd programma om actief deel te nemen aan de maatschappij. Om zo de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen. Deelnemers dienen wel een indicatie voor Begeleiding Groep/Dagbesteding te hebben. Dagbesteding is ook bedoeld om familie en mantelzorgers te ontlasten van de veelal zware zorg die zij leveren.

Doelstellingen dagbesteding/groepsbegeleiding:
Dagbesteding helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We ondersteunen u bij het behouden van een dagritme. Daarnaast wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontzien en kan ook langer een beroep worden gedaan op de ondersteuning die vanuit de mantelzorger wordt genoten.

Activiteiten bij de dagbesteding voor ouderen :
Onze activiteiten zijn erop gericht om onze deelnemers sociaal, maatschappelijk en fysiek te (re)activeren en een terugval in een mogelijk isolement te minimaliseren. Activiteiten kunnen naar behoefte en capaciteiten/mogelijkheden van de individu aangepast worden.

Voor wie?

Iedereen met een PGB of een indicatie WMO of WLZ kan deelnemen, er zijn geen leeftijdsgrenzen. De omvang van de indicatie bepaalt het aantal dagdelen dat u kunt komen.

Indicatie aanvragen

Als u gebruik wilt maken van dagbesteding (groepsbegeleiding) heeft u hiervoor een indicatie nodig. Complimentzorg kan u helpen bij het aanvragen hiervan. Afhankelijk van uw indicatie kunt u één of meerdere dagen per week de dagbesteding bezoeken.

Eigen bijdrage

Voor uw deelname aan dagbesteding dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Vervoer Dagbesteding voor ouderen:

 • Vervoer dient voor zover mogelijk door de deelnemers zelf te worden georganiseerd.
  Indien gewenst en noodzakelijk kan er vervoer geregeld worden door Compliment Zorg. De kosten voor persoonlijk vervoer zijn inbegrepen indien dit is vastgesteld middels de zorg indicatie.Maaltijd:
  Tijdens de groepsbegeleiding/dagbesteding is een middagmaaltijd inbegrepen. Deze maaltijd wordt voorbereid op basis van de individuele wensen en eisen van de deelnemers waarbij er zorg wordt getracht om een zo gezond en gevarieerd mogelijk maaltijd aan te bieden. De deelnemers kunnen als zij dit willen deelnemen met het voorbereiden van de maaltijd in de vorm van het helpen in de keuken, het dekken en het opruimen van de tafel. Vrijdag is standaard Couscous middag. Uiteraard is het ook geen enkel probleem om lekker uit te buiken en te genieten van het overheerlijke maal dat wordt geserveerd.

Werkwijze Compliment zorg!

1. Indicatie

Wilt u thuishulp van Complimentzorg aanvragen? Neem contact met ons op en wij helpen u verder met de aanvraag bij uw gemeente. Wij helpen u stap voor stap en ontlasten u waar mogelijk zodat u snel de zorg kunt ontvang. Wanneer u thuishulp ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt bepaald door uw gemeente en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).  U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

2. Kennismaking


Wij komen bij de eerste gesprek bij u thuis om met u kennis te maken. Uw eigen omgeving moet zo blijven en ook met een thuishulp die u helpt in huis. Daarom houden we rekening met uw situatie en voorkeuren. Bij Compliment Zorg krijgt u een vaste huishoudelijke hulp. Dit geeft het vertrouwde gevoel dat wij belangrijk vinden.

3. Zorgplan


Zodra u een Wmo-indicatie heeft, gaan we starten aan de hand van een ondersteuningsplan waarin precies staat beschreven wat we bij u thuis gaan doen. Dit plan sluit aan bij uw leefgewoonten en wensen. Het ondersteuningsplan wordt samen met u doorgenomen en nageleefd. Samen met u, uw familie en/of mantelzorgers kijken we regelmatig naar het ondersteuningsplan en indien noodzakelijk passen wij dit aan in overleg.

Opzoek naar zorg voor jou en/of een naaste?

Ben jij opzoek naar zorg voor jezelf of een naaste? Neem gerust, en geheel vrijblijvend, contact met ons op! Wij laten je graag weten wat wij voor jou kunnen betekenen!

Onze Zorgverlening!

Compliment Zorg richt zich voornamelijk op thuiszorg. Wij dringen er dan ook op aan om, zolang het nog mogelijk is, thuis verzorgd te worden. De combinatie van kwalitatief hoogstaande zorg in een, voor onze clienten, vertrouwde omgeving resulteert vaak in een enorm positieve ervaring!

Benieuwd naar ComplimentZorg?

Neem gerust, en geheel vrijblijvend contact met ons op! Wij helpen je graag verder! Snel en vrijblijvend!

Zo onderscheiden wij onszelf!

R

Kwalitatieve hulpverlening!

R

Betrouwbare zorgverleners!

R

Individuele aanpak!

R

Oog voor jou situatie!

Huishoudelijk Hulp

Helaas kunnen huishoudelijke taken wegens beperking zwaar worden. En door onze drukke maatschappij heeft u dan helaas niet altijd iemand in uw omgeving die de taken kan overnemen of u daarbij helpen.  In dat geval kunt u een beroep doen op huishoudelijke hulp. Hierbij moet u denken aan het schoonmaken van uw woning en het verzorgen van de boodschappen en indien gewenst eventueel een warme maaltijd. Samen wordt er gekeken wat voor u het beste is. U heeft de regie en bepaalt wat er moet gebeuren in huis. Het is aanvullende hulp die aansluit op uw mogelijkheden

Wij zorgen voor de juiste persoon bij u thuis die rekening houdt met uw wensen. Zodat u op deze manier zo lang mogelijk in uw woning en leefomgeving kan blijven wonen.

Kosten en indicatie

De huishoudelijke hulp wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor de verdeling van deze gelden is uw gemeente verantwoordelijk. U dient dus een aanvraag in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag bekijken en een indicatie stellen.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

Begeleiding individueel

Individuele begeleiding is één op één ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning. Soms heeft u wat extra ondersteuning nodig om de dagelijkse zaken te regelen. Deze hulp heeft u nodig omdat u dit (tijdelijk) zelf niet kunt doen. Het kan ook zijn dat u vaker dan voorheen dingen vergeet. Met individuele begeleiding of onze maatwerk begeleiding zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven regelen en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen.

Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een Wmo-indicatie nodig. Voor meer informatie en hulp bij het aanvragen van individuele begeleiding neem contact met ons op.

Wij zorgen voor de juiste persoon bij u thuis die rekening houdt met uw wensen. Zodat u op deze manier zo lang mogelijk in uw woning en leefomgeving kan blijven wonen.

Voorbeelden van individuele begeleiding

 • hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
 • hulp bij boodschappen doen;
 • hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
 • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
 • hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
 • contact zoeken met mensen in de omgeving;
 • hulp om te communiceren met anderen;
 • hulp om gedragsproblemen te verminderen.
 • Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als de cliënt een psychiatrische aandoening, of een beperking heeft.

Begeleiding groep

Dagbesteding en groepsbegeleiding biedt ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een gestructureerd programma om actief deel te nemen aan de maatschappij. Om zo de zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een beperking te bevorderen. Deelnemers dienen wel een indicatie voor Begeleiding Groep/Dagbesteding te hebben. Dagbesteding is ook bedoeld om familie en mantelzorgers te ontlasten van de veelal zware zorg die zij leveren.

 

dagbesteding/groepsbegeleiding:
Dagbesteding helpt u om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We ondersteunen u bij het behouden van een dagritme. Daarnaast wordt de mantelzorger in de thuissituatie ontzien en kan ook langer een beroep worden gedaan op de ondersteuning die vanuit de mantelzorger wordt genoten.

Activiteiten bij de dagbesteding voor ouderen :
Onze activiteiten zijn erop gericht om onze deelnemers sociaal, maatschappelijk en fysiek te (re)activeren en een terugval in een mogelijk isolement te minimaliseren. Activiteiten kunnen naar behoefte en capaciteiten/mogelijkheden van de individu aangepast worden.

Voor wie?

Iedereen met een PGB of een indicatie WMO of WLZ kan deelnemen, er zijn geen leeftijdsgrenzen. De omvang van de indicatie bepaalt het aantal dagdelen dat u kunt komen.

Indicatie aanvragen

Als u gebruik wilt maken van dagbesteding (groepsbegeleiding) heeft u hiervoor een indicatie nodig. Complimentzorg kan u helpen bij het aanvragen hiervan. Afhankelijk van uw indicatie kunt u één of meerdere dagen per week de dagbesteding bezoeken.

Eigen bijdrage

Voor uw deelname aan dagbesteding dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en het vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Werkwijze Compliment zorg!

1. Indicatie

Wilt u thuishulp van Complimentzorg aanvragen? Neem contact met ons op en wij helpen u verder met de aanvraag bij uw gemeente. Wij helpen u stap voor stap en ontlasten u waar mogelijk zodat u snel de zorg kunt ontvang. Wanneer u thuishulp ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan wordt bepaald door uw gemeente en geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).  U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

2. Kennismaking


Wij komen bij de eerste gesprek bij u thuis om met u kennis te maken. Uw eigen omgeving moet zo blijven en ook met een thuishulp die u helpt in huis. Daarom houden we rekening met uw situatie en voorkeuren. Bij Compliment Zorg krijgt u een vaste huishoudelijke hulp. Dit geeft het vertrouwde gevoel dat wij belangrijk vinden.

3. Zorgplan


Zodra u een Wmo-indicatie heeft, gaan we starten aan de hand van een ondersteuningsplan waarin precies staat beschreven wat we bij u thuis gaan doen. Dit plan sluit aan bij uw leefgewoonten en wensen. Het ondersteuningsplan wordt samen met u doorgenomen en nageleefd. Samen met u, uw familie en/of mantelzorgers kijken we regelmatig naar het ondersteuningsplan en indien noodzakelijk passen wij dit aan in overleg.

Opzoek naar zorg?

Ben jij opzoek naar zorg voor jezelf of een naaste? Neem gerust, en geheel vrijblijvend, contact met ons op! Wij laten je graag weten wat wij voor jou kunnen betekenen!